Svensk ekonomi och konjunktur – Följ den svenska tillväxten

Svensk ekonomi och konjunktur är sidan för dig som vill hålla dig uppdaterad om svensk ekonomi och dess tillväxt. Vi på Growth Mind följer ständigt den ekonomiska tillväxten och ger här ut information till er som vill ha stenkoll. Vi publicerar våra egna rapporter för beslutsfattare i näringslivet varje kvartal som du hittar på denna sida. Dessutom hänvisar vi även här till andra externa rapporter och statistik om svensk ekonomi och konjunktur, så ni kan få ett så fullständigt material som möjligt som passar era behov.

Svensk ekonomi och konjunktur - Growth Mind

Growth Mind rapporten: Svensk ekonomi & konjunkturrapport

Growth Mind:s egna ekonomi och konjunkturrapport är en enkel och snabbgenomskådlig rapport för beslutsfattare i näringslivet. Rapporten syfte är att affärsledare enkelt och effektivt skall kunna följa och bedöma det ekonomiska läget i Sverige per kvartal. Rapporten bygger på ren data och består inte av någon analys. Tanken är att läsaren själv ska göra sin egen bedömning med hjälp av beslutsmaterialet (datan), och inte bli påverkade av andras intressen och slutsatser.

Rapporten är uppbyggd så att den skall täcka alla viktiga ekonomisk aspekter i ett begränsat format. Därför är den indelad i grupperingen: näringsliv, hushåll och privatekonomi, stat och samhälle samt övriga kritiska faktorer. I andra externa rapporter blandas dessa grupperingar friskt och nyckeltal som BNP används som en summering av alla dess. I praktiken går det inte att blanda äpplen och päron eller rättare sagt plus och minus. Statens konsumtion kan exempelvis inte vara i ett ekonomiskt perspektiv för hög, så att skattemedlen inte räcket till. Därav använder vi inte helhetsmått som BNP i rapporten som blandar äpplen och päron, men bestyckade BNP-variabler är inkluderade. Exempel förädlingsvärdet i näringslivet.

Senaste rapporten kan ses här:

Svensk ekonomi & konjunkturrapport kvartal 4 2017

Äldre rapporter finner ni längst ner på sidan!

Externa konjunktur- och ekonomirapporter

För er som vill djupdyka i svensk ekonomi och konjunktur har vi samlat de främsta aktörerna som producerar rapporter i detta område. Sen finns det självklart mer ekonomirapporter där ute som behandlar detta ämne, men de är oftast snarlika, baseras på nedanstående rapporter eller är mer branschrapporter.

Rapporter ifrån näringslivet

Svenskt Näringsliv – Det ekonomiska läget

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv publicerar två gånger per år rapporten: Det ekonomiska läget. Den ekonomiska rapporten är omfattande och innehåller både data, analys och prognos utifrån ett näringslivsperspektiv. Rapportens fokus är främst på Svensk ekonomi, men behandlar även internationell och regional ekonomi. Rapporterna finner ni genom följande: Länk

Swedbank – Swedbank Economic Outlook

Alla de svensk storbankerna följer ekonomin och konjunkturutvecklingen, men nu mera är det bara Swedbank som publicerar ekonomiska rapporter om svensk ekonomi och konjunktur. Swedbank Economic Outlook fokuserar på Svensk ekonomi men behandlar även Europa, USA, tillväxtländer, Norden och Baltikum. Rapporten är omfattande och ger både data, analys och prognos. Den ges ut två gånger om året och uppdateras ytterligare två gånger. Rapporterna finner ni genom följande: Länk

Företagarna – Småföretagarebaromenten

Företagarnas rapport behandlar inte egentligen svensk ekonomi. Fokus ligger på hur det går för Sveriges småföretag. Denna rapport kan vara ett komplement till de andra, då små företag utgör en större del av svenskt näringsliv. Rapporten finns för hela Sverige och per län, och innehåller data och prognos. Rapporterna finner ni genom följande: Länk

Rapporter ifrån offentliga myndigheter

Konjunkturinstitutet – Konjunktur­barometern

Konjunkturinstitutet eller KI är en statlig myndighet under finansdepartementet och har till uppdrag att ge regeringen ekonomisk beslutsunderlag. KI är den myndighet som fokuserar mest på svensk ekonomi och konjunktur och ger ut ekonomiska rapporter en gång i månaden med data och analys. Om ni vill följa svensk ekonomi per månaden är Konjunktur­barometern ett bra valet. Dock bör man tänka på att de jobbar under och för regeringen, vilket innebär att rapporten är till för ekonomisk politik. KI:s rapporter hittar ni här: Länk

Business Sweden – Exportchefsindex

Exportchefsindex (Export Manager’s Index, EMI) är ingen svensk ekonomisk rapport. Denna rapport har fokus på Svenska export, men ses som en viktig indikator för svensk ekonomi då den internationell handeln i Sveriges är hög. Rapporten innehar data, analys och prognos och uppdateras varje kvartal (ej i kalenderkvartal). Business Sweden rapporter kan ses här: Länk

SCB – SCB-Indikatorer & Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

Statens statistiska centralbyrå (SCB) som upprättar majoriteten av den svensk statistiken gör också sammanställningar i from av rapporter. Två rapporter som de genererar som handlar om svensk ekonomi är SCB-Indikatorer & Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. SCB-indikatorer publiceras varje månad med data som ska ge en översikt över konjunkturläget, baserad på den senaste statistiken. Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras varje kvartal och har mer fokus på analys än SCB-indikatorer. Båda rapporterna går att hittas här: Länk

Ekonomistatistik

För er som vill djupdyka i statistik inom ekonomi och konjunktur hänvisar vi till SCB:s tunga databas eller Ekonomifakta som är ett bra komplement till rapporter. Ekonomifakta rekommenderas, då de enkelt visar och går att ladda ner statistik framförallt ifrån SCB.

SCB – Statistikdatabasen

Majoriteten av all svensk statistik hittar du i SCB:s Statistikdatabas. Fördelen med databasen är att du kan hitta mer eller mindre all ekonomisk statistik gällande Sverige, men om du inte är insatt i ekonomisk statistik kan databasen vara svårhanterlig. Användarvänligheten är inte den bästa. Gå till deras statistik här: Länk

Ekonomifakta

Ekonomifakta (Svenskt Näringsliv) bygger mestadels på SCB:s statistik, men är mer grafisk och analyserbar. Bra komplement till ekonomirapporter som dessutom uppdateras kontinuerligt. Gå till deras statistik här: Länk