Investeringar


Vi gör investeringar för en bättre framtid!

Investeringar - Growth Mind

Investeringar gör vi i näringsverksamheter vi jobbar långsiktigt med. Dessa näringsverksamheter skall ha en gynnsam avkastning och bidra till vårt syfte.
Det vill säga: att skapa positiv förändring, som bidrar till en bättre värld, för en bättre framtid.

Frågor gällande investeringar hänvisas till: Per Erik Eklund