Exekutivt Ledarskap


Exekutivt ledarskap är att leda näringsverksamheten framåt mot det uppsatta huvudmålet, visionen.

Vissa anser att mjuka värden har en föga betydelse för en verksamhet. Faktum är att en verksamhet består av människor och majoriteten av verksamhetens prestation och framgång bygger på ren psykologi. En exekutiv ledares uppgift är att föra näringsverksamheten framåt mot dess främsta mål. Om han eller hon inte vet hur människor fungerar som hela verksamheten är uppbyggd på kommer inte verksamhetens huvudmål att bli uppfylld.

Alla på ledning- och styrelsenivå är ledare vare sig de vill det eller ej. Antingen är de bra ledare, dåliga ledare eller något däremellan. Vi hjälper näringsverksamheter med att utveckla deras främsta exekutiva ledare och se till att de uppnår deras främsta mål. Vi gör det genom att utvärdera, utveckla och få dem att fokusera samt prestera emot deras vision.

Exekutivt Ledarskap - Growth Mind

Våra tjänster inom Exekutivt Ledarskap

De tjänster vi erbjuder inom exekutivt ledarskap är utbildning, enskild workshop, utvärdering eller coachning, samt förändringsledning.

Utbildning

Vi utbildar exekutivt ledare både inom samma och från flera verksamheter. Utbildningarna inom exekutivt ledarskap är:

  • Exekutiva Ledarskapet – Kursen behandlar ledarskap på högsta nivå, hur rollfördelning mellan de exekutiva personerna bör hanteras samt respektive rolls uppgift med ansvar.
  • Prestation & Måluppfyllelse – Denna utbildning fokuserar endast på hur en ledare jobbar med mål samt hur ledaren kan prestera mer genom mindre tid, resurser och ansträngning.

Därutöver kan vi även anpassa utbildning till det enskilda behovet inom området.

Workshop, Utvärdering & Coachning

Workshop, ledarskapsutvärdering och exekutiv coachning är tjänster som riktar sig till den enskilda näringsverksamheten, i vissa fall också för den enskilde individen. Fokus läggs på den beställande verksamhetens/individens behov och önskemål, samt dess rådande situation och utmaningar.

Förändringsledning

Förändringsledning är det vi jobbar mest med. Denna tjänst jobbar vi aktivt med våra blivande eller rådande affärspartners, i syfte att föra dem framåt mot deras främsta mål.

För mer information om våra tjänster ber vi er att kontakta oss.

Vår arbetsprocess för Exekutivt Ledarskap

Exekutivt Ledarskap - Growth Mind

När vi arbetar med exekutivt ledarskap, genom framförallt förändringsledning, jobbar vi med tre processdelar: exekutivt ledarskapsutvärdering, exekutivt ledarskapsutveckling samt vision- och måluppfyllelse.

Exekutivt Ledarskapsutvärdering

En duktig exekutiv ledare vet vad de går för. De vet sina styrkor, brister och vad de måste utvecklas i. Oavsett hur ledarskapet är i en verksamhet kan det vara svårt att göra en bra bedömning hur väl den fungerar. I många fall upptäckter styrelsen att den verkställande direktörens prestation är för låg allt för sent, när verksamheten redan är skadad. Ledarskapsutvärdering hjälper verkställande direktören, styrelsen och ägarna att undvika sådana situationer som gör att hela verksamheten blir lidande. Ledarskapsutvärdering skapar möjligheter att påverka ledarskapet i rätt riktning i syfte att uppnå verksamhetens huvudmål.

Exekutivt Ledarskapsutveckling

Om ni är medvetna om hur ert ledarskap är och vet vad ni måste jobba med, är ledarskapsutvecklingen det andra steget. Här lägger vi fokus på affärsledarens utveckling att bli en bättre exekutiv ledare ifrån grunden. Detta innebär att vi lär era främsta ledare att stärka vissa personliga egenskaper, öka motivationen samt dess kompetens inom affärsstrategi, exekutivt ledarskap och affärstaktik. Allt en affärsledare bör veta. Ledarskapsutvecklingen är själva inlärningsprocessen att bli en bättre exekutiv ledare.

Vision- & Måluppfyllelse

Måluppfyllelse är det sista steget när lärandet ifrån ledarskapsutvecklingen går till konkret handling och resultat. Här lägger vi fokus på prestation, men framförallt affärsledarens syfte: att få näringsverksamheten att nå dess huvudmål.

Lär dig mer om exekutivt ledarskap

Om du vill lära dig mer och bli uppdaterad om det senaste inom ämnet. Klicka då dig vidare till vår exekutiva ledarskapsdel i Affärsbloggen. På denna sida kan du läsa om vad exekutivt ledarskap är, vilka kvalitéer en exekutiv ledare bör ha samt de senaste affärsinläggen inom ämnet.

Du kan även följa hela Affärsbloggen om du vill lära dig mer om affärer. Vår affärsblogg tar upp ämnena affärsstrategi, exekutivt ledarskap och affärstaktik. Bloggen behandlar även strategiska trender. Allt en exekutiv ledare behöver.

Läs även om våra övriga affärsområden: Affärsstrategi och Affärstaktik.