Affärstaktik


Affärstaktik handlar om att strukturera näringsverksamheten på ett sådan sätt att den kan optimera dess prestation.

När stora och medelstora näringsverksamheter brister och går under beror det oftast på en bristande affärsstrategi som påverkar affärstaktiken indirekt negativt. Om däremot små och nystartade verksamheter faller beror det direkt på affärstaktiken. Oavsett fall är affärstaktiken vitalt för en verksamhet. Om den inte fungerar går det snabbt utför och likvidation eller konkurs är ett faktum.

Om en affärsledare ska trimma och öka prestationen i en verksamhet genom att skapa mer lönsamhet, tillväxt och innovation är det framförallt affärstaktiken ledaren ska jobba med. Vi hjälper näringsverksamheter med kritiska insatser, analys och utveckling av affärstaktik. För optimering av verksamheters prestationsgrad.

Affärstaktik - Growth Mind

Våra tjänster inom affärstaktik

De tjänster vi erbjuder inom affärstaktik är utbildning, konkreta enskilda workshops samt handlingskraftig förändringsledning.

Utbildning

Vi utbildar näringsverksamheter både enskilt och flera tillsammans. Utbildningarna inom affärstaktik är:

  • Affärer, marknader & ekonomi – är en grundläggande utbildning för att kunna hantera affärstaktik. Utbildningen går igenom grundläggande hur en näringsverksamhet, marknaden och ekonomi fungerar. All praktiks information som behövs för att kunna få en övergripande förståelse för affärer.
  • Taktisk affärsutveckling – är en fortsättningskurs på den föregående utbildningen. Här appliceras kunskapen ifrån den föregående kursen till hur man kan utveckla och optimera näringsverksamhets alla delar och processer. Inkluderat hur man hanterar marknaden samt riskminimering.

Därutöver kan vi även anpassa utbildning till det enskilda behovet inom området.

Workshop

Workshop är mer handlingskraftig och mer anpassad till själva kunden än utbildning. Här jobbar vi endast med en näringsverksamhet i taget. Fokus läggs på den beställande verksamhetens behov och önskemål, samt dess rådande situation och utmaningar.

Förändringsledning

Förändringsledning är det vi jobbar mest med. Denna tjänst jobbar vi aktivt med våra blivande eller rådande affärspartners, i syfte att föra dem framåt mot deras främsta mål.

För mer information om våra tjänster ber vi er att kontakta oss.

Vår arbetsprocess för affärstaktik

Affärsstaktik - Growth Mind

När vi arbetar med affärstaktik, genom framförallt förändringsledning, jobbar vi med tre taktiska processdelar: affärsanalys, affärskritiska insatser och affärsutveckling.

Affärsanalys

Innan vi börjar skapa bättre förutsättningar för affärer åt våra affärspartners, börjar vi oftast med en affärsanalys. En affärsanalys innebär en analys av näringsverksamhetens taktiska modeller och processer. Affärsanalysen kan antingen vara fokuserad, övergripande eller något däremellan, beroende på syftet analysen har. Affärsanalysen har till uppgift att tala om hur en eller flera delar av en näringsverksamhet presterar, så att ledningen kan få en förståelse för vad som bör förändras.

Affärskritiska Insatser

När vi och vår affärspartner vet vad som underpresterar i näringsverksamheten, kan vi tillsammans gå till handling. I vissa fall innebär det att vi måste handla direkt. Det kan handla om situationer där näringsverksamheten är eller är på väg att hamna i en negativ förändring. Men det kan också vara situationer där det finns affärsmöjligheter som bör hanteras här och nu. Dessa insatser kallar vi affärskritiska insatser då det oftast handlar om att näringsverksamheten befinner sig i ett negativt eller positivt kritiskt läge och att man måste handla snabbt. Resultatet av sådana insatser, kan generera stor positiv förändring i näringsverksamheten med förhållandevis små insatser.

Affärsutveckling

Affärsutveckling är vidareutveckling av de taktiska modellerna och processerna efter eventuella affärskritiska insatser. Här lägger vi fokus på att tillsammans med vår affärspartner optimera hela deras affärsmodell för högsta möjliga verksamhets prestation. I denna process ser vi också till att det främsta målet i näringsverksamheten samt att strategin genomsyrar all affärstaktik. Allt för att skapa måluppfyllelse och positiv förändring.

Lär dig mer om affärstaktik

Om du vill lära dig mer och bli uppdaterad om det senaste inom ämnet. Klicka då dig vidare till vår affärstaktikdel i Affärsbloggen. På denna sida kan du läsa om vad en affärstaktik är, vilka värden den tillför verksamheten samt de senaste affärsinläggen inom ämnet.

Du kan även följa hela Affärsbloggen om du vill lära dig mer om affärer. Vår affärsblogg tar upp ämnena affärsstrategi, exekutivt ledarskap och affärstaktik. Bloggen behandlar även strategiska trender. Allt en exekutiv ledare behöver.

Läs även om våra övriga affärsområden: Affärsstrategi och Exekutivt Ledarskap.