Affärsstrategi


Affärsstrategi är näringsverksamhetens främsta långsiktiga livförsäkring och hopp om framgång.

De flesta ägare vill se sina näringsverksamheter utvecklas och växa. Vissa vill någonting mer, kanske att de ska bli marknadsledare eller trendsättare. Oavsett vad ägarna vill, om en näringsverksamhet ska förändras positiv och överleva långsiktigt krävs en välutvecklad affärsstrategi. Vi hjälper exekutiva ledare att utvärdera, utveckla och implementera deras strategi, så att de uppnår sitt huvudmål med verksamheten. En bra affärsstrategi innebär för oss att göra goda långsiktiga val som gör att näringsverksamheten uppnår sitt huvudmål och blir framgångsrik.

Affärsstrategi är näringsverksamhetens främsta långsiktiga livförsäkring och hop om framgång.

Våra tjänster inom affärsstrategi

De tjänster vi erbjuder inom affärsstrategi är utbildning, konkreta enskilda workshops samt handlingskraftig förändringsledning.

Utbildning

Vi utbildar näringsverksamheter både enskilt och flera tillsammans. Utbildningarna inom affärsstrategi är:

  • Affärsstrategisk utveckling – är en grundläggande strategiutbildning i hur man lägger upp en strategi och hur man implementerar den på bästa sätt.
  • Målstyrning – är en grundläggande strategiutbildning med fokus på hur man skapar ett huvudmål (en vision) och strategiska mål för verksamheten, samt hur man implementerar dessa.

Därutöver kan vi även anpassa utbildning för det enskilda behovet inom området.

Workshop

Workshop är mer handlingskraftig och mer anpassad till själva kunden än utbildning. Här jobbar vi  enskildt med en näringsverksamhet i taget. Fokus läggs på den beställande verksamhetens behov och utmaningar. Workshops som erbjuds är endast specialanpassade till beställarens önskemål och rådande situation.

Förändringsledning

Förändringsledning är det vi jobbar mest med. Denna tjänst jobbar vi aktivt med våra blivande eller rådande affärspartners, i syfte att föra dem framåt mot deras huvudmål.

För mer information om våra tjänster ber vi er att kontakta oss.

Vår arbetsprocess för affärsstrategi

När vi arbetar med affärsstrategi, genom framförallt förändringsledning, jobbar vi med tre strategiska processdelar: strategisk gapanalys, strategiutveckling och strategiimplementering.

Vår arbetsprocess för affärsstrategi - Growth Mind

Strategisk Gapanalys

Vi börjar oftast med att tillsammans med våra affärspartners utvärdera deras främsta mål, var de är idag, var är de på väg samt vilka steg som krävs för att de ska kunna uppnå deras huvudmål. Syfte med detta strategiska arbete är att få en förståelse för huvudmålet och hur väl den nuvarande strategin är anpassad till den. Det vill säga att allt står rätt till mellan strategin och huvudmålet.

Strategiutveckling

Den andra delen handlar om att vi tillsammans med våra affärspartners utvecklar deras strategier så att de kan uppnå deras huvudmål på bästa sätt. Syftet här är att konstruera strategin så att den passar huvudmålet i näringsverksamheten.

I vissa fall kan strategiutveckling även behövas för att uppnå huvudmålet när omvärlden förändras snabbt och förutsättningarna förändras för verksamheten. Då kan det krävas en snabb strategisk insats för att anpassa verksamheten till det nya affärsklimatet.

Strategiimplementering

Den sista delen handlar om att sätts strategin i praktisk handling. När näringsverksamheten konverterar strategi till taktik. Det vill säga strategin överförts till praktiska affärsprocesser och affärsmodeller. Här hjälper vi främst våra affärspartners att säkerställa att deras strategi blir verklighet, så att den genomsyrar hela verksamheten och följs. Om strategin inte verkställs och efterlevs kommer den inte att fungera, vilket resulterar i att hela näringsverksamhetens framtida överlevnad äventyras.

Lär dig mer om affärsstrategi

Om du vill lära dig mer och bli uppdaterad om det senaste inom ämnet. Klicka då dig vidare till vår affärsstrategidel i Affärsbloggen. På denna sida kan du läsa om vad en affärsstrategi är, vilka värden den tillför verksamheten samt de senaste affärsinläggen inom ämnet.

Du kan även följa hela Affärsbloggen om du vill lära dig mer om affärer. Vår affärsblogg tar upp ämnena affärsstrategi, exekutivt ledarskap och affärstaktik. Bloggen behandlar även strategiska trender. Allt en exekutiv ledare behöver.

Läs även om våra övriga affärsområden: Exekutivt Ledarskap och Affärstaktik.