Positiv Förändring för Näringsverksamheter


Låt inte förändringen göra er till historia, skapa positiv förändring & skriv historia!

Positiv Förändring för Näringsverksamheter - Growth Mind
Vi tror på en bättre värld, genom bättre näringsverksamheter. - Growth Mind

Förändringsledning

Vi skapar positiv förändring. Förändring är vårt yrke, vårt hantverk och vår passion. Förändring gör att vi lever, utvecklas och känner oss stolta. Förändring är vårt fokus och vårt enda syfte.

Vi hjälper exekutiva ledare och dess näringsverksamheter med positiv förändringsledning. Syftet med förändringsledningen är att leda verksamheterna till deras främsta mål. Detta gör vi för att uppnå maximal positiv förändring hos de vi hjälper. Effekten blir att näringsverksamheterna presterar bättre och därmed ge mer värde och utveckling till vårt samhälle.

Vi tror på en bättre värld, genom bättre näringsverksamheter.Vi skapar Positiv Förändring genom Innovation, Effektivisering och Tillväxt. - Growth Mind

Innovation, Effektivisering & Tillväxt

De värden vi skapar är innovation, effektivitet och tillväxt. Det är också dessa värden som hjälper oss att generera kärnvärdet. Det vill säga att nå huvudmålet i näringsverksamheten och skapa positiv förändring. Tillsammans bidrar alla dessa värden långsiktigt till god lönsamhet och framgång.

Vi skapar värde genom ledning av utveckling och förbättring av nya eller/och existerande affärsmodeller och affärsprocesser. Vi ser även till att det exekutiva teamet utvecklas och presterar på en högre nivå. Vårt långsiktiga fokus är att få detta team att topprestera och själva kunna utveckla positiv förändring på en excellent nivå.

Vårt mål är att skapa framgångsrika exekutiva ledare och näringsverksamheter som leder oss snabbare in i framtiden.

Affärsstrategi, Exekutivt Ledarskap & Affärstaktik

Våra affärsområden är affärsstrategi, exekutivt ledarskap och affärstaktik. Anledningen till att vi jobbar med dessa tre områden är för att de representerar de främsta kompetenserna en ledning och en styrelse ska ha för att kunna prestera på en hög nivå. Ju högre kompetens i dessa områden, desto snabbare och effektivare uppnås huvudmålet i verksamheten. Dessutom blir innovationskraften, effektiviseringen och tillväxten bättre i näringsverksamheten.

Respektive affärsområde står för:

  • Affärsstrategi – Konsten att sätta ett övergripande mål och en plan för näringsverksamhetens långsiktiga framgång.
  • Exekutivt Ledarskapet – Konsten att leda näringsverksamheten mot det övergripande målet genom en utvecklad plan för framgång.
  • Affärstaktik – Konsten att sätta det övergripande målet och planen i näringsverksamheten i faktisk handling, utifrån marknadens förutsättningar och förändringar för framgång.

Är ni redo för positiv förändring? Läs mer om respektive affärsområde genom att klicka på någon av bilderna här nere eller kontakta oss.

Affärsområdet Affärsstrategi - Growth MindAffärsområdet Exekutivt Ledarskap - Growth MindAffärsområdet Affärstaktik - Growth Mind