Hur man bygger en effektiv ledningsgrupp 1


Ledningens uppgift är att leda och driva verksamheten framåt så den uppnår dess främsta mål, visionen. En bra fråga styrelsen och verkställande direktören bör ställa är: – Hur kan man bygga en ledningsgrupp som kan driva verksamheten framåt på det mest effektivaste sättet, för att uppnå visionen?

Hur man bygger en effektiv ledningsgrupp

Här är fyra bra tips på hur du kan tänka, för att skapa en effektiv ledningsgrupp:

Storlek på teamet – Storleken på ledningsgruppen har stor betydelse. Ju större ledningen är ju mer kompetens och beslutsmaterial finns tillgängligt med kvantiteten, men kvalitén i arbetet blir dessutom mindre och besluten blir inte effektiva. En bra ledning i ett medelstort företag bör vara mellan 4-7 stycken personer, där 5 stycken personer är en bra medelstorlek att utgå ifrån.

Roller anpassad till verksamheten – Strukturen och rollerna i ledningen bör vara anpassade till verksamhetens art samt organisationsstruktur. Det innebär att ledningsgruppen ska täcka ansvaret för samtliga delar i en verksamhet, ha dem jämt fördelade på positionerna samt bygga rollerna efter samtliga verksamhetsdelar. Ledningsgruppens positioner och titlar ska inte kopieras från andra verksamhet, de ska bestämmas utifrån den egna verksamhetens konstruktion.

Ansvarsfördelning – Ansvarsfördelningen ska vara tydlig, både vad det gäller ansvarsområde respektive person har i ledningen och vilket ekonomiskt ansvar som ligger på denna person och sektion. Ekonomiskt ansvar kan exempel vara: räntabilitetsansvar, resultatansvar, kostnadsansvar och så vidare. Ansvarsområdena bör undvikas att gå över varandra och ansvarsdelarna bör inte delas på, de ska vara enskilda.

Ledaransvar – Oavsett hur väl ledningen är strukturerad och uppbyggd, står den och faller med ledaren. Den verkställande direktören måste ta sitt ansvar och stå i frontlinjen för att verkställa visionen, genom att leda och ge support. Framförallt till sitt främsta ledningsteam, som i sin tur måste ta sina ledarroller för deras respektive positioner. Det exempel som ledaren sätter kan bli det exempel som övriga ledare tar efter i organisationen, på både gott och ont.

Hur effektiv är er ledningsgrupp? Och hur kan ni göra den bättre?


Om Per Erik Eklund

Per Erik Eklund är grundare och ägare av Growth Mind. Han ledar näringsverksamheten och är dess främsta representant. Det är även Per som har skapat all grundforskning som ligger till grund för verksamheten. Kontakt: per@growthmind.se

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

En tanke om “Hur man bygger en effektiv ledningsgrupp