Exekutiva Resurser


Välkommen till Gowth Minds Exekutiva Resurser

Exekutiva Resurser är Growth Minds skattkammare för exekutiva ledare inom näringslivet. Här finner ni viktig kunskap, trender med mera för affärsledare som vill utvecklas och ligga i fronten nationellt som internationellt.

Exekutiva Resurser - Growth Mind

 

Affärsbloggen

Affärsbloggen är en av de första och största exekutiva resursen som vi har på Growth Mind. Affärsbloggen ger er de senaste kunskapen inom: Affärsstrategi, Exekutivt Ledarskap och Affärstaktik.

Besök Affärsbloggen här eller följ den genom våra sociala medier eller via vår RSS feed: GrowthMind.se/affarsbloggen/feed.

Strategiska Trender

Strategiska Trender är sidan där vi tar upp viktiga trender som sker i omvärlden som har en stor påverkan på affärslivet. Trender som en affärsledare bör beakta och tänka på, så han eller hon kan agera rätt när förutsättningarna i världen ändras.

Besök Strategiska Trender här eller följ den genom våra sociala medier eller via vår RSS feed: GrowthMind.se/strategiska-trender/feed.

Exekutiva Gruppen

Exekutiva Gruppen är ett nätverk som Growth Mind håller i Göteborg. Nätverket riktar sig främst till verkställande direktörer, men också styrelseledamöter och majoritetsägare i näringsverksamheter med en omsättning om minst 100 miljoner kronor samt innehar minst 15 stycken heltidsanställda medarbetare. Vill du veta mer? Gå till sidan Exekutiva Gruppen för att få mer information.

Exekutiva mallar och dokument

På sidan Exekutiva Mallar och Dokument hittar du strategiska och taktiska mallar och dokument som är användbara i affärsledarens dagliga arbetet. Gå vidare till denna sida här.