Exekutiva mallar och dokument


På denna sida lägger vi på Growth Mind upp exekutiva mallar och dokument som kan vara nyttig för affärsledarens dagliga arbetet. Dokumenten är främst inriktade på affärsstrategi och affärstaktik.

Affärsstrategi mallar & dokument

Affärsstrategi – Dess grundläggande komponenterAffärsstrategi – Dess grundläggande komponenter

Dokumentet tar upp de grundläggande komponenterna i en affärsstrategi i punktform för att ge en översiktsbild. Bra mall för de personer med vana att utveckla affärsstrategier, men som behöver en struktur och checklista när de arbetar med strategiarbete.