Exekutivt Ledarskap

”Exekutivt Ledarskap är förmågan att hantera affärer med strategi och taktik för att uppnå näringsverksamhetens huvudmål, visionen.”

Exekutivt ledarskap är ledarskap på den högsta nivån inom näringslivet. Dess uppgift är att leda och driva en näringsverksamhet mot dess huvudmål, visionen, med hjälp av affärsstrategier och affärstaktik.

På denna sida tar vi upp ämnet och förklarar vad det är samt vad som krävs för att kunna prestera på denna nivå. Vi delar även med oss om nyttiga tips inom området.

Exekutivt Ledarskap - Growth Mind

Vad är en Exekutivt Ledarskap?

För att förklara ämnet exekutivt ledarskap är det bra att börja förklara vad ledarskap är, för att sedan behandla det specifika nischområdet.

Vad är Ledarskap?

Ledarskap är konsten att leda andra, vilket innebär att individer frivilligt ger legitimitet till en person som de lyssnar, följer och även kan ta order ifrån frivilligt. Frivilligheten är just det som gör ett riktigt ledarskap speciellt och det är grunden i ett ledarskapet. Det är därför man alltid skiljer en chef ifrån en ledare. En ledare är en förmåga där individer följer frivilligt, medans chef är bara en titel och position som har legitimitet att ge order obunden till frivilligheten. Dock bör en chef vara en ledare, och om den inte är det bör den sträva efter att utvecklas till en.

Ledarskap på Ledning & Styrelsenivå

Ledarskap kan praktiseras på alla typer av områden och nivåer. Exekutivt ledarskap är dock begränsat till näringslivet och en exekutiv ledare har en position antingen i en ledning eller en styrelse. I vissa fall kan även aktiva ägare för en näringsverksamheten vara exekutiva ledare även fast de inte tillhör ledningen eller styrelsen.

Den största skillnaden att vara en vanlig ledare jämförelse med en exekutivt ledare är att den exekutiv ledaren leder andra ledare, och det är inte ovanligt att en exekutivt ledare leder flera ledare i flera led i en organisation. Detta gör att ett exekutivt ledarskap är en mer avancerad grad av ledarskap. Faktum är att de är det mest avancerade ledarskapet. Då du som exekutiv ledare ska utveckla andra individer att leda andra.

Definition Exekutivt Ledarskap

Vad är då exekutivt ledarskap? Exekutiv ledarskap är framförallt förmågan att leda andra ledare och dess syfte är att få en näringsverksamhet att prestera bättre genom att sätta en vision som hela organisationen strävar efter och uppnår.

En bra definition på Exekutivt Ledarskap är:

”Exekutivt ledarskap är konsten att leda en näringsverksamhet mot dess huvudmål, visionen med framgång så att målet uppnås.”

Kvalitéer en Exekutivt Ledarskap bör ha

En exekutiv ledare ska inte kunna allt. Ledarskap handlar om att kunna ta tillvara på andras förmågor och expertis, och inte försöka kunna allt och göra allt själv. Dock finns det kvalitéer en exekutiv ledare ska inneha. Dessa är: hög ledarskaps förmåga, gedigen affärskompetens samt hög prestationsgrad.

Hög ledarskaps förmåga

Det kan vara omöjligt för en exekutiv ledare att kunna vara närvarande för alla individer i en stor organisation. För att han eller hon ska kunna leda verksamheten krävs ett högre ledarskap. Detta innebär att den exekutiva ledaren ska kunna leda och utveckla andra ledare i organisationen, så att de i sin tur kan leda sina närmaste medarbetare. Detta gör det möjligt att leda hela näringsverksamheten till dess huvudmål, visionen.

Gedigen affärskompetens

En exekutiv ledare ska ej ha en spetskompetens, en sådan ledare bör ha en bred kompetens inom affärer. Detta för att kunna förstå, utveckla och styra hela verksamheten. Konkret innebär detta att en exekutiv ledare ska kunna hantera en affärsstrategi och verksamhetens taktik. Hur man skapar, utvecklar och implementerar dessa.

Hög prestationsgrad

Exekutivt ledarskap är ett avancerat ledarskap. Det är de främsta ledarna av alla ledare och det är ingen lätt uppgift de har. För att bli en exekutiv ledare krävs en hög prestationsgrad. Det krävs att du ska kunna skapa resultat, vara fokuserad, effektiv samtidigt vara kreativ och ha en social förmåga för att lyckas. Detta för att du ska kunna utnyttja din tid optimalt för att skapa värde för näringsverksamheten och dess ägare.

Lär dig mer

Lär dig mer om exekutivt ledarskap genom att läsa våra affärsinlägg ifrån Affärsbloggen som du kan se här nedan.