Affärstaktik

”Affärstaktik är grunden i en näringsverksamheten. Om den är bra uppbyggd frodas verksamheten, om den däremot är bristfällig kommer den falla.”

Affärstaktiken är musklerna i en näringsverksamhet. De håller ihop hela verksamheten och får den att fungera. Om man sköter den väl kan man få näringsverksamheten mycket lönsam och utvecklas till nya nivåer. Samma gäller den motsatta sidan. Om den inte sköts, är röda siffror ett faktum.

På denna sida tar vi upp ämnet och förklarar vad det är samt dess nytta. Vi delar även med oss om nyttiga tips inom området.

Affärstaktik - Growth Mind

Vad är en Affärstaktik?

För att förklara ämnet affärstaktik är det bra att gå tillbaka till dess grund. Vad affärer egentligen innebär och är.

Vad är Affärer?

En affär är i grund och botten bara en affärstransaktion. En affärstransaktion är när två parter byter något med varandra utan tvång, så att båda parterna får något de vill ha. Syftet med transaktionen ifrån båda parterna sida är att de ska gynnas av transaktionen. Det ska skapas ett värde för båda parterna. Det innebär att en lyckad och bra affär är när en affärstransaktion gynnar båda parterna så mycket som möjligt. En dålig affär är när båda parterna missgynnas av transaktionen eller när en part försökt utnyttja den andra så att en missgynnas. Detta i grova former kallas bedrägeri och är motsatsen till affärer.

Verksamhet, Interaktion & Marknad

Att göra en affärstransaktion kan vara enkelt, men att göra kontinuerliga affärstransaktioner på en öppen marknad som ständigt förändras, har hög konkurrens och regleringar är en annan sak. Att göra kontinuerliga och många affärstransaktioner kräver en näringsverksamhet med ett genomtänkt affärssystem som gör att hela verksamheten fungerar. Ett affärssystem kan man förklara genom verksamhetens interaktion mot marknaden, vilket är grunden i all affärsverksamhet.

VIM Modellen, Verksamhet, Interaktion & Marknad - Growth Mind

För att en verksamhet ska kunna göra affärstransaktioner krävs det en verksamhet, en interaktion och en marknad. Verksamhetens uppgift är att bestämma vilken marknad den ska integrera med och därmed utvärdera marknaden om vilka affärer som kan göras där. När affärerna är identifierade organiserar verksamheten en interaktion mot marknaden genom ges organisation och resurser. Interaktion består flera komponenter som ett erbjudande, pris och så vidare som marknaden är villig att acceptera. När marknaden accepterar erbjudandet skapas transaktionen som åter går till verksamheten och processen börjar om igen.

Denna process är en enkel förklaring hur en näringsverksamhet fungera, men det är en viktig grunden för att förstå hur affärer fungerar. Om processen fungera, fungera näringsverksamheten och därmed fungerar affärstaktiken. För det är affärstaktiken som ligger till grund till denna process. Affärstaktiken är alla underkomponent till varje del i denna modell och det är dessa som gör att näringsverksamheten lever och utvecklas.

Definition Affärstaktik

Affärstaktik är alla underliggande faktorer som gör att en näringsverksamhet fungerar. Det är alla grundläggande affärsmodeller och affärsprocesser, men om vi skulle definiera vad det verkligen är bör vi kolla på dess syfte. Syftet med traditionell taktik är att vinna ett kirgsslag, men i en näringsverksamhet handlar det snarare om att nå det främsta taktiska målet. Precis som en seger i ett krigsslag kan leda till seger i ett krig, så är måluppfyllelsen likartat i en verksamhet. Om man når det främsta taktiska målet kan man också uppnå det främsta strategiska målet; visionen.

En bra definition på Affärstaktik är:
Affärstaktik är konsten att skapa affärsmodeller och affärsprocesser i syfte att uppnå det främsta taktiska målet.”

Värdet av en Affärstaktik

Om man vill bli affärsman, entreprenör eller affärsledare är affärstaktiken ett måste att kunna. Utan affärstaktik inga affärer. Det är precis som en kropp skulle leva utan muskler. Det skulle inte bli så bra. Men precis som muskler kan affärstaktiken trimmas och utvecklas så att både tillväxt och god lönsamhet kan skapas. För om det är något som ska utvecklas och skapa positiv förändring i en verksamhet är det affärstaktiken som skapar det.

Lär dig mer

Lär dig mer om affärstaktik genom att läsa våra affärsinlägg ifrån Affärsbloggen som du kan se här nedan.