Affärsstrategi

”En Affärsstrategi lägger grunden till en näringsverksamhets långsiktig Framgång”

Alla framgångar i näringslivet startar med en bra och genomtänkt affärsstrategi. Detta verktyg gör det enklare att driva näringsverksamheter och skapar förutsättningar för att uppnå organisationen främsta mål.

På denna sida tar vi upp ämnet och förklarar vad det är samt dess nytta. Vi delar även med oss om nyttiga tips inom området.

Affärsstrategi - Growth Mind

Vad är en Affärsstrategi?

Affärsstrategi är strategier inom området affärer. För att kunna förklara ämnet är det enklast att börja förklara vad en strategi är för något.

Vad är en Strategi?

Strategi är i grund och botten kosten att vinna krig. Strategi har sitt ursprung ifrån krigsmakten och om man talar om traditionell strategi så menar man strategier för krig. På senare tid har dock ordet strategi används i alla vida ämnen, men betydelsen finns ändå kvar. Strategi är i korrekt bemärkelse krigföring på en högre nivå.

Strategi, Taktik & OperationStrategi, Taktik & Operation - Growth Mind

När folk talar i allmänhet om strategi blandar man oftast ihop strategi och taktik, och ibland även operation. Från krigsmakten är strategi konsten att vinna ett krig, är en långsiktig plan. Taktik är konsten att vinna ett slag och är en kortsiktig till en medelmåttig plan. Operation eller operativt är slaget här och nu. Operativ är hur man agerar i den närmaste tiden.

Samma gäller även inom affärer. Affärsstrategi är långsiktig, medans affärstaktik är kort och medelmåttig och operativt är den dagliga verksamheten. Tidsmässigt säger man att en operation är här och nu till två månader lång. Taktiken är två månader till två år, vilket också förklarar varför en affärsplan är upp till två år. Strategi är den resterande framtida tiden, från 2 år och framåt. Dock brukar man begränsa den till 4 till 5 år av praktiska skäl.

Definition Affärsstrategi

Affärsstrategi har inget med traditionell strategi att göra. Det handlar om motsatsen till krig, det vill säga handeln som främjar fred. Dock har affärsstrategin så som strategi som benämning samma långsiktiga innebörd. Det handlar om att nå det långsiktiga målet i näringsverksamheten precis som generalen i krig vill uppnå seger i kriget. Näringsverksamheter har dock olika syften i skillnad ifrån generalernas krig, vilket innebär att det strategiska målet är olika för varje näringsverksamhet. Detta innebär att en affärsstrategi har olika mål i skillnad ifrån traditionell strategi. Detta leder även till att affärsstrategier varierar även mer än vanliga strategier, då det är anpassat till ett specifikt mål.

En bra definition på Affärsstrategi är:

”Konsten att nå näringsverksamhetens främsta mål, det vill säga visionen.”

Värdet av en Affärsstrategi

Det finns många fördelar att jobba med en affärsstrategi. Först och främst handlar det om att jobba långsiktigt med sin näringsverksamhet för att kunna hantera framtiden. Om vi inte kan hantera framtiden, kommer vi inte kunna hantera framtidens utmaningar och därmed inte kunna verka med näringsverksamheten. Precis som majoriteten av nyetablerade näringsverksamheter inte överlever på grund av bristande affärstaktik, överlever inte väletablerade verksamheter långsiktiga om det har en bristande affärsstrategi. Det främsta värdet en affärsstrategi ger är att ge långsiktig trygghet.

Utöver att en affärsstrategi ger trygghet, så finns det tre viktiga fördelar som bör nämnas. Dessa värden är: motivation genom syfte, ett tydligt fokus samt en grund för framgång.

Tydligt Fokus

En affärsstrategi skapar ett tydligt fokus. Fokuset skapas då verksamheten har satt upp ett tydligt huvudmål grundat på ett syfte samt lagt en grund med tydliga riktlinjer hur verksamheten ska skötas. Detta gör att ledningen vet vad den ska fokusera på och vad som bör prioriteras. Den gör det även enklare att ta beslut då affärsledarna alltid kan utgå ifrån affärsstrategin när ett beslut ska tas. Exempel om ett flygbolag har som affärsstrategi att de ska endast fokusera på affärsresenärer, kan ledningen ta beslut om inköp av flygplan baserat på affärsresenärernas behov.

Motivation genom Syfte

Då näringsverksamheten har ett tydligt fokus med ett huvudmål med syfte genom affärsstrategin skapas motivation. En verksamhet utan syfte och mål är det mest omotiverade tillståndet som finns. Det ska alltid finnas ett syfte och mål med verksamheten, vilket en god affärsstrategi säkerställer. Det kan jämföras med en lagidrott där ett lag inte har som mål att vinna. Detta lag kommer aldrig att komma någon vart då de saknar syfte och fokus. Motivation är väsentligt, för det gör att personer presterar, det vill säga verksamheten presterar och därmed kommer någon vart.

Grund för Framgång

Alla framgångsrika näringsverksamheter har någon from av affärsstrategi och de riktigt framgångsrika har definitivt en välgenomtänkt sådan. Dessa verksamheter skapar inte bara en trygghet för framtiden, ett syfte med fokus samt motivation som skapar är en bra grund. De tar strategin till en högre nivå med ett syfte om att förändra världen och skapa framtiden, istället för att anpassa den till sig. Detta sista värde beror endast på verksamheten själv. Om de tar seriöst på en affärsstrategi, så lägger de definitivt en grund för framgång och mer därtill.

Lär dig mer

Lär dig mer om affärsstrategi genom att läsa våra affärsinlägg ifrån Affärsbloggen som du kan se här nedan.